top of page

"הנגנים המצוינים האלו רגישים לשינויי הסגנון המוסיקלי כפי שעל הבמה הם רגישים אחד לחברו."

ניו יורק טיימס

עונת 16-17

מזרח אוק18
מזרח אוק22
קולות נוב6
קולות נוב10
גברת דצמ16
שניים פבר26
בריאת מרץ21
פול אפר8
פול אפר9
נבל מאי5
נבל מאי9
גלויה יוני5
מונטריאול יוני13
מונטריאול יוני15
bottom of page