top of page

פועם בלב


3 במרץ 2018, 20:00

סדרת ״פועם בלב״

מוזיאון תל אביב

בטי אוליברו

״אריה״ לקלרנית, כינור, צ׳לו ופסנתר

גבריאל אירני ״מחווה לא.צ. אידלסון״ לחליל, קלרנית ופסנתר

שולמית רן ״מיראז׳״ לחליל, קלרנית, כינור, צ׳לו ופסנתר

יצירות נוספות תוכרזנה בהמשך

גי אשד, חליל | טיבי צייגר, קלרנית | דניאל ברד, כינור | מיכל קורמן, צ׳לו | יעל קרת, פסנתר

< חזרה לעמוד קונצרטים

bottom of page