top of page

רכבות שונות


מרכז למוסיקה ירושלים 28 אפריל 2019, 19:00

סטיב רייך

״רכבות שונות״ לרביעיית מיתרים וטייפ

בליווי הקרנת וידאו ארט מאת ביאטריז קאראוואג׳יו

יעקב ויינברג

חמישייה לקלרנית ומיתרים אופ. 44 ״על נושאים יהודיים״

בכורה ישראלית

טיבי צייגר, קלרנית | מתן דגן, כינור | יונתן קרן, כינור | גילי רדיאן-שדה, ויולה | מיכל קורמן, צ׳לו

בתמיכת הקרן ע״ש ג׳ק ליונס, אנגליה

< חזרה לעמוד קונצרטים

bottom of page