top of page

תחרויות האביב


תחרויות האביב 2020 של קרן תרבות אמריקה ישראל

תחרות הקומפוזיציה ע״ש פרנסואה שפירא 5 ינואר - גמר 9 ינואר- קונצרט זוכים

יצירות מאת העולים לגמר התחרות- אודי פרלמן, עמרי כוכבי, הד בהק, שירי רייזמן

גי אשד, חליל | טיבי צייגר, קלרנית | יונתן קרן, כינור | מיכל קורמן, צ׳לו | יעל קרת, פסנתר

פרטים באתר קרן התרבות אמריקה ישראל

< חזרה לעמוד קונצרטים

bottom of page