top of page

21 בספטמבר, 2022 | רעננה

״הסלון הצרפתי״


קלוד דביסי ״אחה״צ של הפאון״ לחליל, קלרנית, פסנתר (עיבוד מ. וובסטר)

גבריאל פורה שלישיה לקלרנית, צ׳לו ופסנתר

מרדכי סתר רביעייה לחליל, קלרנית, צ׳לו ופסנתר

קלוד דביסי רפסודיה מס׳ 1 לקלרנית ופסנתרגי אשד, חליל | טיבי צייגר, קלרנית | מיכל קורמן, צ'לו | יעל קרת, פסנתר


יום רביעי 21 ספטמבר 2022 20:00

הסלון, מרכז המוסיקה רעננה עציון 48

bottom of page