top of page

29 מאי- 3 יוני, 2023 | ישראל

״הבעה עד כלות״

לאלו: חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בלה מז'ור

משה זורמן: חמישייה לקלרנית ולכלי קשת, "צימוקים ותמרים" – בכורה

ברג: אדאג'ו לכינור, קלרנית ופסנתר

ברהמס: חמישייה לכלי קשת מס' 2 בסול מז'ור, אופ. 111


טיבי צייגר, קלרנית | איתמר זורמן, כינור | דניאל ברד, כינור | גיא בן ציוני, ויולה | שולי ווטרמן, ויולה | מיכל קורמן, צ'לו | אסף ויסמן פסנתר


פרטים בהמשך

bottom of page