top of page

5 במרץ, 2022 | ישראל

וינה 1900

אריך קורנגולד סוויטה מהמחזה ״מהומה רבה על לא דבר״ לצ׳לו ופסנתר

אלכסנדר זמלינסקי שלישייה לקלרנית, צ’לו ופסנתר ברה מינור, אופוס 3

אלבן ברג 4 קטעים לקלרנית ופסנתר

יוהנס ברהמס שלישייה לקלרנית, צ׳לו ופסנתר


טיבי צייגר, קלרנית | מיכל קורמן, צ'לו | אסף ויסמן, פסנתר

5.3.2022 11:00 מרכז עדן-תמיר למוסיקה, עין כרם ירושלים.

כרטיסים

bottom of page