top of page

בכורה בלונדון


20 בינואר, 2019 11:30 אולם וויגמור

שלוש יצירות שכל אחת מהן היא מחווה, הומאז׳, באופן מוצהר או מרומז. היצירה המרכזית בתכנית היא רביעיית הפסנתר של ברהמס אופ. 60 בדו מינור. ברהמס ביקש שעל העטיפה יתנוסס, בצבעים כחול וצהוב, איור של צעיר המצמיד אקדח לרקתו- תיאור מדויק של דמותו הטרגית והמיוסרת של ״ורתר הצעיר״ של גתה. לימים ברהמס עצמו אישר שכוונתו בכך היתה אוטוביוגרפית, וכבר מהמשפט הראשון ניתן לשמוע את המוטיב ״קלרה״, מוטיב ששזור ביצירה כולה וכמובן מתייחס לאהבתו הלא ממומשת של ברהמס לקלרה שומאן. יצירה טרגית אך גם הרואית, ומיצירותיו האהובות ומעוררות ההשראה ביותר של ברהמס. ״קונטרסטים״ או ניגודים, לקלרינט, כינור ופסנתר של ברטוק, היא יצירה שנכתבה והוקדשה לשני מוסיקאים, שמלבד היותם עמיתים אהובים של ברטוק היו מהדמויות המוסיקליות החשובות ביותר במאה ה-20- הכנר יוזף סיגטי והקלרינטן בני גודמן. המחווה פה היא לא רק למוסיקאים מושאי ההקדשה, אלא גם לשילוב הסגנונות המוסיקליים שהם מייצגים- מוסיקה עממית פאן-הונגרית וג׳אז. מיצירה שהוזמנה כדי להציג לראווה את יכולותיהם הוירטואוזיות של סיגטי וגודמן, הפכה השלישיה לאחת מהיצירות הקאמריות החשובות והמלהיבות של המאה ה-20. עוד בתכנית- סונטה של מוצרט ק. 380, פנינה שלא זוכה לביצועים רבים, בגרסה לקלרנית ושלישיית מיתרים שעיבד יוהן אנדרה, מלחין ומוציא לאור בן תקופתו של מוצרט. במחווה של רצון טוב קנה אנדרה מאשתו של מוצרט את כתבי היד שנותרו אצלה, עזרה כספית לה הזדקקה נואשות לאחר מותו של מוצרט, ואת התווים לסונטה ק. 380 הוא מצא ביניהם.

ו.א. מוצרט/ י. אנדרה

(רביעייה לקלרנית ומיתרים במי במול מז׳ור (ע״פ סונטה ק. 380)

בלה ברטוק

ניגודים לקלרנית, כינור ופסנתר

יוהנס ברהמס

רביעיית פסנתר מס׳ 3 בדו מינור אופ. 60

אנטיה וייטהאס, כינור | דניאל ברד, ויולה | מיכל קורמן, צ׳לו | טיבי צייגר, קלרנית | אסף ויסמן, פסנתר

< חזרה לעמוד קונצרטים

bottom of page