top of page

עברית

INTIMATE.jpg

סדרת ״מפגשים אינטימיים״ חוזרת לעונה שניה באותו חלל קאמרי ייחודי של אולם קרן קושצ׳ושקו שב- Upper East Side. שלושה קונצרטים בהם לקהל הזדמנות לקשר בלתי אמצעי עם המבצעים, באקוסטיקה מחבקת ובאווירה אינטימית.

מפגשים אינטימים

bottom of page