top of page
נצרט לזכרו של שמואל מלכין
4 ינואר 2020 11:30
אולם רן ברון, הקונס׳ הישראלי למוסיקה תל אביב כניסה חפשית

מיצירות שמואל מלכין ומוצרט.


גי אשד, חליל | טיבי צייגר, קלרנית | יונתן קרן, ויולה | יעל קרת, פסנתר


בהשתתפות טל מלכינסון


מספר המקומות מוגבל, אנא אשרו השתתפותכם במייל eyal.malkinson@gmail.com או בטלפון 050-6393256 / 054-4291887

bottom of page