top of page
תחרויות האביב 2020 של קרן תרבות אמריקה ישראל

תחרות הקומפוזיציה ע״ש פרנסואה שפירא


5 ינואר - גמר 9 ינואר- קונצרט זוכים


יצירות מאת העולים לגמר התחרות- אודי פרלמן, עמרי כוכבי, הד בהק, שירי רייזמן


גי אשד, חליל | טיבי צייגר, קלרנית | יונתן קרן, כינור | מיכל קורמן, צ׳לו | יעל קרת, פסנתר


פרטים באתר קרן התרבות אמריקה ישראל

bottom of page